delivery

Delivery

Pri poradenstve, ako aj pri hodnoteniach a vzdelávacích aktivitách si zakladáme na tom, že naše dodávky sú vždy maximálne prispôsobené potrebám daného klienta.

Preto má náš zákazník istotu, že dodávka bude zameraná vyslovene na naplnenie jeho prioritného cieľa, že jej forma a obsah budú tomu prispôsobené a vopred presne vie, akí lektori, poradcovia alebo hodnotitelia budú jeho dodávku realizovať.

Na naplnenie tohto prísľubu využívame postupy v troch hlavných etapách, ktoré nájdete v menu vpravo v sekcii Postup pri dodávke.

 
TOPlist