casopis

Časopis manažér

Časopis Manažér prináša riadiacim pracovníkom jednoducho a pragmaticky spracované návody a najnovšie postrehy z oblastí riadenia ľudí, stratégie podniku na trhu, optimálneho vyťažovania a rozvoja ľudských zdrojov, manažérskych techník a obchodných a prezentačných zručností. Pravidelne v ňom nájdete:

  • trendové témy a inovatívne stratégie v manažmente
  • konkrétne prístupy a techniky (know-how) s návodom na ich praktickú aplikáciu
  • tipy, triky a techniky: konkrétne a praktické návody, ako čo urobiť/dosiahnuť
  • výrazné domáce a svetové osobnosti manažmentu a ich prístupy
  • konkrétne aspekty manažérskej komunikácie
  • rady pre manažérov medzi dvoma mlynskými kameňmi - nadriadeným a podriadenými.

Čo hovoria o časopise?

► „Na časopise MANAŽÉR som „odchovaná" v zmysle profesnej kariéry a za posledných 16 rokov som nevynechala ani jediné číslo, pretože kontentovo ho považujem za jedinčený zdroj informácií a zdieľaných poznatkov nielen v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ale manažmentu všeobecne.

Rada spomínam, keď mi časopis slúžil ako silná inšpirácia pri písaní diplomovej práce, keďže sprostredkováva odborné informácie zo slovenského podnikateľského prostredia, ale i know-how zo zahraničia. Vlastne sa mi osvedčil ako časuvzdorný, lebo i jeho staršie výtlačky poskytujú prakticky aplikovateľné návody alebo inšpirácie pre súčasnosť.

Časopis MANAŽÉR odoberáme pre širší manažment, pretože je garanciou kvalitného odborného čítania, ako aj veľmi prístupnou formou samovzdelávania."

Mgr. Martina Čulá, MBA
Riaditeľ ľudských zdrojov
Emerson a.s. Nové Mesto nad Váhom

  

► „V časopise Manažér vždy nájdem praktické návody a zdieľanie skúseností rôznych manažérov a osobností, ako aj dostatok teórie a best practice, ako by procesy a prístupy v HR mali vyzerať. Zároveň načerpám inšpiráciu z odborných článkov k aktuálnym témam v rôznych oblastiach vedenia ľudí alebo z názorov na rôzne živé témy. Aj svojim formátom je časopis veľmi „čtivý" a prístupný; môžem ho teda iba odporúčať."

Silvia Truchanová
Riaditeľ divízie pre ľudské zdroje
Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON

  

► „Pre mňa ako personálneho manažéra je časopis MANAŽÉR významnou inšpiráciou k učeniu sa zo skúseností kolegov personalistov, ale aj odborníkov v oblasti stratégie podnikov. Oceňujem v ňom konkrétne návody, prístupy a techniky prakticky využiteľné v podmienkach našej spoločnosti.

Váš časopis odoberáme už bezmála 10 rokov a nekončí len na mojom stole, ale ochotne posúvam jeho inšpirácie a návody svojím kolegom z top-manažmentu, ale aj stredného manažmentu, pretože časopis MANAŽÉR vie osloviť všetky skupiny riadiacich pracovníkov a posúvať ich v rozvoji a v riadení svojich procesov.

Prajem časopisu MANAŽÉR ešte veľa dobrých dní , nápadov, návodov a inšpirácií."

Ing. Zuzana Križanová
HR Manager
TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.

   

► „Časopis Manažér je pre mňa veľkým zdrojom inspirácie a nápadov. Kvitujem jeho odborné spracovanie „profesionálne – ľudským" spôsobom v spojení so zaujímavými článkami od skutočných manažérov z praxe. Prináša pre každého praktické rady, ktoré sú vyskúšané a skutočne v reálnej praxi aj fungujú, množstvo prípadov zo života, inšpirácií a nápadov, ako situácie riešiť, resp. ako sa niektorým riešeniam radšej vyhnúť. To robí z tohto časopisu nielen poradcu vo veciach odborných, ale aj spoločníka na voľnu chvíľu, kde si chce človek oddýchnuť a zároveň sa inspirovať.

Zrozumiteľnosť a ľahkosť pochopenia posúvajú pridanú hodnotu časopisu na stupeň, kde každý manažér, či už začínajúci, alebo praktik s obsiahlymi skúsenosťami, nájde niečo, čo určite pre svoju prácu využije.

Verím, že si časopis tento trend udrží a bude naďalej zvyšovať svoju už dnes vysokú úroveň."

Ing. Juraj Minárik
Predseda predstavenstva
POBA Servis, a.s.

 
TOPlist