ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2014:

  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

beží od októbra 2014 viac >>

 

 roria banner 2014

novinky

Tímbilding a workshop riadiaceho tímu

Dňa 12. septembra 2014 sme pripravili a viedli tímbilding s workshopom pre riadiaci tím spoločnosti VISTEON Interiors Slovakia s.r.o. Tímbildingovú časť sme zamerali na utuženie medziľudských väzieb v tíme a na posilnenie tímového ducha, workshopovú časť sme zamerali na spoločné dohody k cieľom a aktuálnym výzvam spoločnosti. Stretnutie sme začali tímbildingovou časťou s viacerými zábavnými fyzickými, dotykovými, aj riešiteľskými aktivitami. V druhej časti stretnutia sme sa v tímovej atmosfére venovali podnikovým cieľom, zmenám a výzvam pre riadiaci tím do ďalšieho obdobia.

 

viac>>

NDSWorkshop projektového tímu k podnikovým procesom

V dňoch 16.-17. septembra 2014 sme v roli konzultantov pripravili program pre prvý pracovný workshop projektového tímu „Procesy NDS" pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

Obsah workshopu sme zamerali na vytýčenie očakávaných prínosov celého projektu pre spoločnosť, na špecifikáciu plánovaných výstupov projektu, na rolu všetkých zúčastnených osôb, od členov projektového tímu cez vedúcich jednotlivých pracovných skupín až po konzultantov za všetky úseky spoločnosti, na postup a harmonogram prác v projekte a na začatie prác v prvej etape projektu - identifikáciu procesov a ich zmapovanie v prvom z úsekov spoločnosti.

viac>>

casopis

Manažér 74

 Manažér 74 (3/2014)

Manažér 74 sa vo viacerách článkoch vracia k tomu, aké zručnosti potrebuje HR manažment pre budúcnosť. Prináša rozhovor s jedným z víťazov HR Gold 2013, Andrejom Winterom, približuje nástroje ako typológia DISC, koučing a mentoring, prináša tipy pre efektívnu prácu manažéra (motivovanie, dosahovanie, budovanie a rozvíjanie, vychádzanie s ťažkými typmi na pracovisku), rozoberá jednu z praktík vo firme Honda, waigaya, pozerá sa na to, kde sú hranice arogantnosti v manažmente a prináša množstvo postrehov profesionálov z oblasti podnikania a HR manažmentu.

viac >>

TOPlist