ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

roria

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 HR Visions

Uložiť

Uložiť

novinky

Tréning koučovacích zručností

 

d32

Dňa 13. júna 2016 sme viedli siedme tréningové stretnutie v už deviatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín (zo skupiny Johnson Controls International). Toto stretnutie sme zamerali na tréning koučovacích zručností lídra tímu. Začali sme jasným rozlíšením roly nadriadeného, roly odborného poradcu a roly kouča, pričom líder tímu sa môže v rôznych situáciách nachádzať v každej...

 

viac>>

Workshop k projektovo-tímovému riadeniu

 

d31

Dňa 20. mája 2016 sme pripravili a viedli workshop pre tím jedného z odborov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Workshop sme zamerali na posilňovanie prvkov projektovo-tímového riadenia a zefektívňovanie riadenia priebehu výkonných prác v odbore. Workshop sme začali krátkou prezentáciou, kde sme zvýraznili ...

 

viac>>

casopis

Manažér 81

Manažér 81 (2/2016)

V tomto zošite sa dozviete, ako vyzerá transparentná firma, ako sa digitalizáciou menia riadiace prístupy, čo najviac stresuje oracovníkov, ako pracovníkov motivovať a využiť kultúru na zvýšenie ich výkonnosti, ako zaobchádzať s nepríjemnými ľuďmi. Ken Moore ukáže, ako môže HR vyprodukovať strategické výsledky pre podnik, dozviete sa, ako treba vzdelávať technicky orientovaných pracovníkov, ako budovať výnimočný tím, a porozumiete, prečo vás niektorí ľudia nekonečne rozčuľujú. Takisto sa dozviete o projekte získavania a prípravy novej generácie pre realitu v podniku.

Obsah čísla >>

Uložiť

TOPlist