ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

 

Uložiť

Uložiť

.

 o ludoch

novinky

Vedenie tímu k výkonnosti: vedenie členov tímu a ladenie výkonnosti

 

d31

Dňa 6. marca 2017 sme viedli štvrté tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10“ pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Na tomto štvrtom stretnutí sme lídrov tímov naučili, ako si pripraviť a ako viesť dôležité typy pracovných líderských rozhovorov so zamestnancami. Stretnutie sme začali najčastejšími prekážkami výkonnosti zo strany zamestnancov od slabej prípravy, cez nízku samostatnosť, slabú cieľovú orientáciu až po nedostatočnú spätnú väzbu o svojej skutočnej výkonnosti. Pre každú z nich sme si spoločne vytvorili odporúčané praktiky lídra...

viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

 

d24

Dňa 16. februára 2016 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2016 a končíme v máji 2017 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením. Toto šieste stretnutie sme venovali pracovnej motivácii a tiež typológii DISC užitočnej pri rozpoznávaní vnútorných motivátorov kandidátov na prijatie a umiestnenie...

 

viac>>

casopis

Manažér 83

Manažér 83 (4/2016)

Decembrové číslo Manažéra má viacero článkov k téme spokojnosti v práci, vhodného pracovného prostredia a budovania pracovnej kultúry. Hovorí o tom, ako riadiaci pracovníci dosahujú a vynikajú, ako motivujú ostatných k nasledovaniu, Ivan Košalko začína novú rubriku Od talentov k silným stránkam, pozeráme sa bližšie na to, ako prebiehala centralizácia HR činností v Disney Corp., ako dosiahnuť, aby hodnotenie výkonnosti fungovalo, čo sú slabé stránky odmeňovania výkonnosti a ako na ne a predstavujeme nový inšpiratívny vzor - Petra Štefánika z Continental Matador Rubber, s.r.o.

Obsah čísla >>

Uložiť

TOPlist