ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

roria

 

Uložiť

Uložiť

.

 o ludoch

novinky

Efektívna komunikácia lídra a komunikačné zručnosti

 

d4

Dňa 4. novembra 2016 sme pripravili a viedli komunikačný tréning pre skupinu účastníkov podnikovej akadémie CamLeader Academy pre spoločnosť Camfil s.r.o. Komunikačný tréning tvoril prvú časť vzdelávacieho bloku „Komunikácia a líderšip". Spoločnou diskusiou sme stanovili potrebné komunikačné zručnosti účastníkov, viazané na ich špecifické pracovné miesto. Na to sme nadviazali komunikačným tréningom, workshopmi a diskusiami k najdôležitejším prvkom komunikácie: kladenie otázok, aktívne počúvanie, neverbálne zložky komunikácie, asertívny komunikačný štýl a ako komunikovať s rôznymi osobnostnými typmi...

viac>>

Vedenie koordinačných a riešiteľských porád

 

d27

Dňa 2. novembra 2016 sme viedli prípravu miešaného tímu spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop s tréningom bol zameraný na efektívne vedenie koordinačných a riešiteľských porád. V prvej etape prípravy sme analyzovali, ako presne vyzerajú úlohy, ktoré má miešaný tím zameraný na riešenie zabezpečenia kvality plniť. Zistili sme, že ide o viacprofesné riešenia technického, technologického aj konštrukčného charakteru. Na základe toho sme si vytýčili, že tím potrebuje dva typy porád...

 

viac>>

casopis

Manažér 82

Manažér 82 (3/2016)

V tomto čísle Manažéra sa niekoľko článkov venuje generácii mileniánov a ako jej vytvárať vhodné podmienky, v čom spočíva podstata líderstva a prečo ľudí treba rozvíjať, vraciame sa k téme transparentného pracoviska, pozeráme podrobnejšie na to, v akom časovom horizonte fungujú nadriadení a aký dopad to má na celý podnik, hovoríme o superšéfoch, Zuzana Baraniak nám predstaví svoj ocenený projekt v rámci HR Gold 2015 a spolu so zakladajúcim tímom oslavujeme 20 rokov časopisu Manažér na Slovensku.

Obsah čísla >>

Uložiť

TOPlist