ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2015:

  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

začína v októbri 2015 viac >>

 

 RoRia

novinky

VWRiadenie úspešnej práce tímu oddelenia

V dňoch 20.-21. júla 2015 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre skupinu vedúcich oddelení spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Prípravu sme zamerali na zručnosti pri vedení tímu k výkonnosti. Vzdelávanie sme začali zmyslom práce vedúceho oddelenia a lídra tímu - dosahovať výsledky prostredníctvom efektívneho riadenia a rozvojom schopností svojho tímu....

 

viac>>

FFT MPAHodnotenie manažérskeho potenciálu manažmentu

Od 22. 7. do 18. 8. 2015 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie manažérskeho potenciálu v dvoch vrstvách manažmentu spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. pre spolu 14 účastníkov. Využili sme pritom technológiu MPA (Management Potential Analysis).

MPA sme realizovali v dvoch krokoch: najprv sme uskutočnili individuálne interview s každým účastníkom, ktoré nám prinieslo základné zistenia týkajúce sa osobnosti každého účastníka. Následne sme uskutočnili tímové aktivity zamerané ohodnotenie schopnosti tímovej spolupráce, tímovej komunikácie a vzájomnej interakcie...

viac>>

casopis

Manažér 78

Manažér 78 (3/2015)

V tomto zošite Manažéra nájdete viacero článkov s tématikou zvlástností generácie Y a ako ich využiť prie riadení, ako si vybudovať schopný tím a integrovať doňho všetkých, aký riadiaci štýl je vhodný na akú situáciu, ako sa aj od zlých šéfov vieme niečo naučiť, ako spustiť zmenu kultúry práce v mysliach členov nášho tímu, čoho sa vyvarovať pri digitálnej komunikácii. Okrem toho nájdete návod, ako si môže HR doplniť chýbajúce poznatky z iných oblastí a prečo je to potrebné, a dozviete sa, aké sú praktické skúsenosti so zavádzaním systému odmeňovania výkonnosti.

viac >>

TOPlist