ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2013:

  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

beží od októbra 2013 viac >>

 

novinky

Comextrans

Seminár k prijímaniu a rozmiestňovaniu zamestnancov

Dňa 26. februára 2014 sme pripravili a viedli seminár pre riadiaci tím spoločnosti Comextrans, s.r.o., ktorý bol zameraný na cielenejší spôsob prijímania nových zamestnancov, na lepší výber ľudí vhodných na určené pozície a na ich vhodné umiestňovanie vo firme.

V prvej časti seminára sme si prešli všetky etapy od uvoľnenia pracovnej pozície, cez hodnotenie kandidátov, adaptáciu, využívanie, vzdelávanie až po uvoľnenie. . Potom sme prediskutovali, aké vnútorné prostredie chce manažment vo firme vytvoriť a zosumarizovali sme si požiadavky na kvalitu budúcich zamestnancov. Následne sme si na konkrétnom príklade ukázali postup, ako urobiť opis pracovného miesta a ako z neho odvodiť požiadavky na kandidátov.

viac>>

Hella

Príprava predáčok vo výrobe

V dňoch 20.-21. marca 2014 sme uskutočnili prípravu šiestej skupiny predáčok výroby spoločnosti Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. Prípravu sme zamerali na schopnosť organizovať prácu v rámci kolektívu výrobnej linky a na schopnosť komunikovať so zamestnancami v rámci výrobného tímu.

Začali sme sumarizáciou povinností predáčky pri plnení výrobných úloh s tým, že výrobné úlohy sa dajú splniť pri dobrom rozmiestnení ľudí na linke a pri dobre zaškolených a tímovo fungujúcich zamestnancoch.

viac>>

casopis

Manažér 72

Manažér 72 (1/2014)

V tomto zošite Manažéra nájdete články o riadiacich prístupoch, motivácii ľudí, postrehy o úlohe HR úseku a jeho projektov v podniku, štatistiku toho, čo mladá generácia očakáva od svojho zamestnania, horúce témy pre rok 2013, rôzne pasce manažérskej komunikácie, dve knižky o myšlienkovom vodcovstve a Vaše postrehy k témam, s ktorými sa práve potýkate na pracovisku, ako aj rozhovor s Janou Palenčárovou, jednou z víťazov HR Gold 2013.

viac >>

TOPlist