ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2013:

  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

beží od októbra 2013 viac >>

 

novinky

AE Bohunice Workshop riadiaceho tímu výroby

Dňa 10. apríla 2014 sme pripravili a viedli workshop riadiaceho tímu v závode AE Bohunice spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Workshop sme venovali projektu budovania efektivity, produktivity a výkonnosti na kľúčových pracovných miestach cez kritériá úspešnosti výkonu práce s naviazaním na odmeňovanie.

V prvej etape workshopu sme odprezentovali časté ťažkosti a neefektívne praktiky pri využívaní odmeňovania na riadenie výkonnosti zamestnancov a pracovných tímov, využívané v iných podnikoch. Potom sme predstavili koncepciu projektu ibis partner Slovakia, ktorá umožňuje naviazať variabilné odmeny na vytváraný úžitok prostredníctvom odmenového balíka a spôsob jeho rozdeľovania zúčastneným zamestnancom.

 

viac>>

Vacuumschmelze

Podpora zlepšovateľstva

Dňa 7. apríla 2014 sme pripravili a viedli workshop manažérskeho tímu spoločnosti Vacuumschmelze, s.r.o. Workshop sme zamerali na podporu a rozvoj aktivity zamestnancov pri zlepšovaní.

V prvom kroku sme sa sústredili na dve cesty vzniku zlepšení: na spontánny návrh zlepšení zdola od zamestnancov a na riešenia od zlepšovateľov ako reakcie na vypísané témy potrieb zlepšení v rôznych častiach výroby.

viac>>

casopis

Manažér 72

Manažér 72 (1/2014)

V tomto zošite Manažéra nájdete články o riadiacich prístupoch, motivácii ľudí, postrehy o úlohe HR úseku a jeho projektov v podniku, štatistiku toho, čo mladá generácia očakáva od svojho zamestnania, horúce témy pre rok 2013, rôzne pasce manažérskej komunikácie, dve knižky o myšlienkovom vodcovstve a Vaše postrehy k témam, s ktorými sa práve potýkate na pracovisku, ako aj rozhovor s Janou Palenčárovou, jednou z víťazov HR Gold 2013.

viac >>

TOPlist