ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2014:

  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

beží od októbra 2014 viac >>

 

 

novinky

Nový ročník súťaže HR Gold!

Zrealizovali ste vo Vašej spoločnosti úspešný projekt v oblasti riadenia HR, ktorý by mohol byť inšpiráciou pre iné spoločnosti? Neváhajte a prihláste sa do súťaže HR Gold, v ktorej sú hodnotené projekty z rôznych sektorov z pohľadu ich využiteľnosti a praktického prínosu pre spoločnosť.

Prihlášky do súťaže prijímame do 16.9.2014.

 

viac>>

HellaSeminár k rozvoju vlastných riadiacich zamestnancov

Dňa 27. júna 2014 sme uskutočnili seminár s top-manažmentom spoločnosti Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. a obsah sme zamerali na vzdelávanie a rozvoj celej riadiacej štruktúry spoločnosti.

V predošlých mesiacoch pred týmto seminárom sme uskutočnili prípravu všetkých riadiacich úrovní spoločnosti a získané skúsenosti boli prvým bodom programu tohto seminára. Top-manažmentu sme poskytli poznatky týkajúce sa reakcií a potrieb jednotlivých úrovní riadenia, ale aj námety na ich ďalší rozvoj. Skonštatovali sme, že kultúru vyššej investície do rozvoja vlastných riadiacich zamestnancov treba podporovať aj zhora a na to sme zamerali zvyšnú časť seminára.

viac>>

casopis

Manažér 74

 Manažér 74 (3/2014)

Manažér 74 sa vo viacerách článkoch vracia k tomu, aké zručnosti potrebuje HR manažment pre budúcnosť. Prináša rozhovor s jedným z víťazov HR Gold 2013, Andrejom Winterom, probložuje nástroje ako typológia DISC, koučing a mentoring, prináša tipy pre efektívnu prácu manažéra (motivovanie, dosahovanie, budovanie a rozvíjanie, vychádzanie s ťažkými typmi na pracovisku), rozoberá jednu z praktík vo firme Honda, waigaya, pozerá sa na to, kde sú hranice arogantnosti v manažmente a prináša množstvo postrehov profesionálov z oblasti podnikania a HR manažmentu.

viac >>

TOPlist