ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2015:

  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

začína v októbri 2015 viac >>

 

 RoRia

novinky

Reydel

Príprava tímlídrov výroby na riadenie zamestnancov

V dňoch 17. novembra až 8. decembra 2015 sme pripravili a viedli vzdelávanie pre tri skupiny tímlídrov spoločnosti Reydel Automotive Slovakia s.r.o. Prípravu sme zamerali na zlepšenie komunikačných schopností tímlídrov.

Vzdelávanie sme začali otázkou na tímlídrov, aby uviedli vlastné príklady - skúsenosti, keď slabá komunikácia spôsobila ťažkosti priamo v práci...

 

 

viac>>

RoRiaKurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 9. decembra 2015 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na treťom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný kurz je určený pre členov HR úsekov, začali sme ho v októbri 2015 a končíme v máji 2016 záverečnými prezentáciami a celoštátne platným osvedčením.

Toto tretie stretnutie sme venovali personálnym procesom a špeciálne etapám výberu, prijímania a adaptácie zamestnancov.

 

viac>>

casopis

Manažér 79

Manažér 79 (4/2015)

V tomto zošite Manažéra nájdete rozhovor s Osobnosťou HR Gold 2015, Zuzanou Križanovou. V príkladoch z praxe sa dozviete, ako aktivizovať a zaangažovať pracovníkov, ako sa správať ako manažér pri turbulentných zmenách, ako môžu riaditelia podnikov a HR manažéri spoločne budovať stratégiu. Rozoberieme si vnútornú kultúru združení a ako ju ovplyvňovať, pozrieme sa bližšie na zdieľanie poznatkov, na motivovanie a vytvárenie pocitu príslušnosti k vízii a štartujeme s novou rubrikou Ivana Košalka Ako tvoriť hodnotu.

viac >>

TOPlist