ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

 

Uložiť

Uložiť

.

 o ludoch

novinky

Workshop stredného manažmentu k optimalizácii riadenia inovačných projektov

 

d6

Dňa Dňa 19. júna 2017 sme pripravili a viedli workshop skupiny strednej úrovne riadenia spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. Workshop špecialistov a vedúcich oddelení nadviazal na predchádzajúci workshop top-manažmentu a jeho cieľom bolo zozbierať návrhy a riešenia, ako konkrétne implementovať maticovo-mriežkové riadenie inovačných tímov v podmienkach podniku. Najprv sme si spoločne povedali, aké výhody prinášajú rôzne štýly riadenia, konkrétne aké dopady majú na produktivitu, motiváciu, samostatnosť a zodpovednosť zamestnancov. Potom sme si načrtli ...

viac>>

Vedenie tímových brainstormingov

 

d15

Dňa 5. júna 2017 sme viedli deviate tréningové stretnutie v už desiatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 10" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Toto stretnutie sme zamerali na tréning vedenia tvorivých tímových porád. Začali sme tým, že sme sa dohodli, že pre špecifické potreby podnikových riešiteľských tímov pod brainstormingom budeme rozumieť tvorivú tímovú poradu zameranú na vytvorenie zoznamu možných riešení určitého problému. Dohodli sme sa tiež, že pre naše potreby brainstorming bude obsahovať nielen tvorivú časť, ale aj selekčnú časť zameranú...

 

viac>>

casopis

Manažér 85

Manažér 85 (2/2017)

Júnový Manažér prináša niekoľko zaujímavých pohľadov na preťaženosť, stres na pracovisku a podmienky, ktoré ľuďom uberajú chuť do práce. V osobnom rozhovore Ivan Košalko rozpráva, ako mu pozícia generálneho riaditeľa a manažment pomohli objaviť svoje skutočné životné poslanie a ako dnes pomáha iným nájsť to ich; Ľubomír Kollár vysvetľuje, prečo v PCA Slovakia zaviedli víkendovú zmenu a ako im to pomohlo; Owen Fernandes ukazuje, že líderstvo je beh na dlhé trate, Ivan Burger ukazuje, ako na podnikové vzdelávanie, aby dávalo očakávané výsledky a Ken Moore hovorí o tom, aké požiadavky na HR kladie dnešná doba.

Obsah čísla >>

Uložiť

TOPlist