ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

roria

 

Uložiť

Uložiť

.

 o ludoch

novinky

Tréning prezentačných zručností

 

d33

Dňa 29. septembra 2016 sme uskutočnili tréning prezentačných zručností pre skupinu lídrov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín. Tréning sme zamerali na vnútrofiremné prezentácie. Najprv sme s účastníkmi urobili súhrn viacerých atribútov dobrej prezentácie a dohodli sme sa, že tým hlavným cieľom je dosiahnuť plánovaný zámer prezentácie a že na to treba zamerať...

viac>>

Tímový workshop HR oddelenia k typológii DISC

 

d30

Dňa 12. septembra 2016 sme pripravili a viedli tímový workshop HR oddelenia spoločnosti Semikron, s.r.o. Workshop bol zameraný na typológiu DISC a jej využitie pre prácu špecificky personálneho úseku spoločnosti. V prvom kroku si účastníčky vyplnili tréningový dotazník DISC a následne sme si vysvetlili podstatu typológie DISC - dve osi a z toho vyplývajúce štyri základné motivačné typy a ich kombinácie. Na základe toho sme sa naučili podľa prejavov a komunikácie rozpoznávať inklináciu daného človeka k určitému typu - buď kandidáta pri prijímaní alebo vedúceho či zamestnanca, s ktorým je člen personálneho úseku v kontakte. Potom sme sa naučili, ako s jednotlivými typmi komunikovať a správať sa k nim, aby pracovné kontakty boli produktívne a komunikácia aby prebiehala bez...

 

viac>>

casopis

Manažér 82

Manažér 82 (3/2016)

V tomto čísle Manažéra sa niekoľko článkov venuje generácii mileniánov a ako jej vytvárať vhodné podmienky, v čom spočíva podstata líderstva a prečo ľudí treba rozvíjať, vraciame sa k téme transparentného pracoviska, pozeráme podrobnejšie na to, v akom časovom horizonte fungujú nadriadení a aký dopad to má na celý podnik, hovoríme o superšéfoch, Zuzana Baraniak nám predstaví svoj ocenený projekt v rámci HR Gold 2015 a spolu so zakladajúcim tímom oslavujeme 20 rokov časopisu Manažér na Slovensku.

Obsah čísla >>

Uložiť

TOPlist