ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2015:

  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

začína v októbri 2015 viac >>

 

 

novinky

Workshop k projektovo-tímovému riadeniu

 

d4

Dňa 20. mája 2016 sme pripravili a viedli workshop pre tím jedného z odborov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Workshop sme zamerali na posilňovanie prvkov projektovo-tímového riadenia a zefektívňovanie riadenia priebehu výkonných prác v odbore. Workshop sme začali krátkou prezentáciou, kde sme zvýraznili rozdiely medzi klasickým divizionálnym riadením a projektovo-tímovým fungovaním a uviedli sme ...

 

viac>>

Vedenie tímových riešiteľských porád

 

d27

Dňa 9. mája 2016 sme viedli šieste tréningové stretnutie v už deviatom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9" pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., Trenčín (zo skupiny Johnson Controls International). Toto stretnutie sme zamerali na tréning vedenia tímových riešiteľských porád. Začali sme rôznymi modelmi riadenia prác v tíme od osobného direktívneho rozhodnutia lídra cez ...

 

viac>>

casopis

Manažér 80

Manažér 80 (1/2016)

Predstavujeme jeden z ocenených projektov HR Gold 2016, niekoľko článkov venujeme tvorbe hodnoty - z pohľadu zákazníka, z pohľadu inovácií, z pohľadu HR úseku i z pohľadu celej ekonomiky, rozoberáme dve tváre angažovanosti pracovníkov, pozeráme na riadenie výkonnosti z hľadiska jeho efektívnosti a i z pohľadu HR, dávame návod, ako zaobchádzať s iracionálnymi ľuďmi na rôznych pozíciách i ako zisťovať emočnú inteligenciu kandidátov pri  vstupných pohovoroch.

viac >>

TOPlist