ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

 

Uložiť

Uložiť

.

 o ludoch

novinky

Rozvoj líderstva pre riadiaci tím spoločnosti

 

d18

V dňoch 12.-13. decembra 2016 sme uskutočnili prípravu riadiaceho tímu spoločnosti Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o. v oblasti líderského vedenia tímov jednotlivých úsekov a oddelení. Stretnutie sme začali sumarizáciou očakávaní na lídra. Opísali sme si viacero charakteristík lídra v rôznych situáciách a účastníci sami doplňovali potrebné črty správania lídra. Na základe toho sme zorganizovali krátku vzájomnú spätnú väzbu, keď každý účastník dostal od ostatných kolegov vyjadrenia k sebe v dvoch oblastiach: „toto ti ide dobre a používaj to" a „v tomto potrebuješ rozvoj". Každý účastník povedal, čo si zo spätnej väzby berie najviac a vybral si spomedzi kolegov svojho kouča, ktorý...

viac>>

Budovanie internej angažovanosti pracovných tímov

 

d12

V období 19. októbra až 14. novembra 2016 sme moderovali workshopy desiatich oddelení spoločnosti Semikron, s.r.o. zamerané na budovanie medzitímovej flexibility, spolupráce, vzájomnej podpory a angažovanosti členov jednotlivých tímov. Materská spoločnosť Semikron v Nemecku vytýčila program internej angažovanosti a podpory firemných cieľov v každej dcérskej spoločnosti pod mottom „Očakávaj výkon". Z našej strany sme pripravili program workshopov pre 10 kľúčových oddelení spoločnosti na podporu...

 

viac>>

casopis

Manažér 83

Manažér 83 (4/2016)

Decembrové číslo Manažéra má viacero článkov k téme spokojnosti v práci, vhodného pracovného prostredia a budovania pracovnej kultúry. Hovorí o tom, ako riadiaci pracovníci dosahujú a vynikajú, ako motivujú ostatných k nasledovaniu, Ivan Košalko začína novú rubriku Od talentov k silným stránkam, pozeráme sa bližšie na to, ako prebiehala centralizácia HR činností v Disney Corp., ako dosiahnuť, aby hodnotenie výkonnosti fungovalo, čo sú slabé stránky odmeňovania výkonnosti a ako na ne a predstavujeme nový inšpiratívny vzor - Petra Štefánika z Continental Matador Rubber, s.r.o.

Obsah čísla >>

Uložiť

TOPlist