ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   

blog

 

aktualne

Top 3 témy 2015:

  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

začína v októbri 2015 viac >>

 

 RoRia

novinky

Hodnotiace rozhovory a plánovanie rozvoja zamestnancov

 

d7

Dňa 11. apríla 2016 sme viedli piate tréningové stretnutie v už ôsmom ročníku prípravy nových podnikových lídrov „Learning Leaders 9“ pre skupinu perspektívnych zamestnancov spoločnosti Johnson Controls International, s.r.o., Trenčín. Na tomto piatom stretnutí sme lídrov tímov naučili, ako si pripraviť a ako viesť hodnotiaci rozhovor so zamestnancami a ako pre nich pripraviť rozvojový plán...

 

viac>>

Workshop a komunikačný tréning riadiaceho tímu výroby

 

d6

V dňoch 16.-17. apríla 2016 sme pripravili a viedli pracovné stretnutie riadiaceho tímu výroby spoločnosti Camfil s.r.o. a zúčastnili sa ho výrobní tímlídri, majstri, manažér výroby a riaditeľ spoločnosti. Cieľom stretnutia bolo dohodnúť spoločný postup pri riešení situácií vo výrobe a pri reagovaní na podnety, otázky a pripomienky operátorov vo výrobe. Po krátkom ice-breakingu s novými tímlídrami obmeneného riadiaceho tímu sme...

 

viac>>

casopis

Manažér 80

Manažér 80 (1/2016)

Predstavujeme jeden z ocenených projektov HR Gold 2016, niekoľko článkov venujeme tvorbe hodnoty - z pohľadu zákazníka, z pohľadu inovácií, z pohľadu HR úseku i z pohľadu celej ekonomiky, rozoberáme dve tváre angažovanosti pracovníkov, pozeráme na riadenie výkonnosti z hľadiska jeho efektívnosti a i z pohľadu HR, dávame návod, ako zaobchádzať s iracionálnymi ľuďmi na rôznych pozíciách i ako zisťovať emočnú inteligenciu kandidátov pri  vstupných pohovoroch.

viac >>

TOPlist