ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2014:

  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

beží od októbra 2014 viac >>

 

 

novinky

VacuumschmelzePodpora zlepšovateľstva

V dňoch 4. - 5. februára 2015 sme pripravili a viedli vzdelávanie druhej skupiny moderátorov spontánnych zlepšovateľských tímov spoločnosti Vacuumschmelze, s.r.o. Prípravu sme zamerali na schopnosť moderátorov sprevádzať a viesť zlepšovateľské krúžky procesom zlepšovania v súlade s podnikovou smernicou KVP (z nem. kontinuierlicher Verbesserungsprozess).

V prvom kroku sme rozčlenili „životný cyklus" zlepšenia na 14 čiastkových krokov...

 

viac>>

CamfilProjekt budovania efektivity a výkonnosti

V mesiacoch marec 2014 - január 2015 sme riadili priebeh celopodnikového projektu budovania efektivity a výkonnosti v spoločnosti Camfil, s.r.o. (projekt EPM - Effectiveness & Productivity Management). Cieľom projektu bolo zefektívniť kľúčové podnikové procesy zodpovedné za výslednú výkonnosť celej spoločnosti prostredníctvom prepojenia variabilných odmien s dosahovanou úspešnosťou u výkonných aj riadiacich zamestnancov.

Projekt EPM má tieto etapy:

vytvorenie miešaného projektového tímu, ktorý riadi realizáciu všetkých aktivít projektu
dohoda manažmentu o politike a spôsobe odmeňovania výkonnosti...

viac>>

casopis

Manažér 75

Manažér 75 (4/2014)

Časť Manažéra 75 je venovaná slovenskej cene za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold za rok 2014: kto v nej zvíťazil a s Osobnosťou roka, Zdenkou Junasovou, je rozhovor o jej manažérskom vyznaní. Vo viacerých článkoch sa opakuje téma zaangažovanosti, akrtvizácie a motivácie zamestnancov, téma výbehu vhodných ľudí a ich adaptácie. Ukazujeme, ako firma Lenovo zvládla zmenu podnikovej kultúry po akvizícii, hovoríme o tom, aké všelijaké spôsoby skreslenia vnímania ("líderskej slepoty") môžeme prejavovať, i o tom, čo to je spoločensky zodpovedný podnik a akú rolu v ňom zohráva HR.

viac >>

TOPlist