ibis partner Slovakia - rozvoj ľudí a organizácií

Náš tím pôsobí na slovenskom trhu podnikového vzdelávania a poradenstva od roku 1992 ako pôvodne nemecká, neskôr nemecko-slovenská a od roku 2007 ako slovenská spoločnosť. Zameriavame sa na podporu výkonnosti podnikov od výberu a hodnotenia ľudí cez prípravu budúcich lídrov, vzdelávanie manažérov, budovanie spolupráce v manažérskych a/alebo pracovných tímoch až po tréningy zamestnancov v priamom styku so zákazníkom a poradenstvo k riadiacim procesom podniku.

Naše aktivity pracujú s pokročilými modelmi riadenia ľudí, ale navyše sú zamerané pragmaticky - priamo na zavedenie myšlienok do bezprostrednej manažérskej praxe na Slovensku. Poskytujeme osvedčené, jednoducho a účinne aplikovateľné postupy.

   
 

aktualne

Top 3 témy 2013:

  • workshop manažérskeho tímu zameraného na vyladenie spolupráce a dohôd medzi úsekmi
  • projekt riadenia výkonnosti na kľúčových pracovných miestach v podniku
  • seminár k typológii DISC na rozpoznávanie individuálnych motivátorov podriadených viac>>

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

beží od októbra 2013 viac >>

 

novinky

Nový ročník súťaže HR Gold!

Zrealizovali ste vo Vašej spoločnosti úspešný projekt v oblasti riadenia HR, ktorý by mohol byť inšpiráciou pre iné spoločnosti? Neváhajte a prihláste sa do súťaže HR Gold, v ktorej sú hodnotené projekty z rôznych sektorov z pohľadu ich využiteľnosti a praktického prínosu pre spoločnosť.

Prihlášky do súťaže prijímame do 16.9.2014.

 

viac>>

HellaSeminár k rozvoju vlastných riadiacich zamestnancov

Dňa 27. júna 2014 sme uskutočnili seminár s top-manažmentom spoločnosti Hella Slovakia Front Lighting s.r.o. a obsah sme zamerali na vzdelávanie a rozvoj celej riadiacej štruktúry spoločnosti.

V predošlých mesiacoch pred týmto seminárom sme uskutočnili prípravu všetkých riadiacich úrovní spoločnosti a získané skúsenosti boli prvým bodom programu tohto seminára. Top-manažmentu sme poskytli poznatky týkajúce sa reakcií a potrieb jednotlivých úrovní riadenia, ale aj námety na ich ďalší rozvoj. Skonštatovali sme, že kultúru vyššej investície do rozvoja vlastných riadiacich zamestnancov treba podporovať aj zhora a na to sme zamerali zvyšnú časť seminára.

viac>>

casopis

Manažér 73

Manažér 73 (2/2014)

Manažér 73 sa venuje z veľkej časti téme vhodných ľudí a vhodnej pracovnej kultúry - ako si ju vybudovať, ako si vybrať tých vhodných ľudí, ako si udržať talentovaných pracovníkov aj vtedy, kedy im nevieme zaručiť hviezdne platy, a hlavne ako pracovať sám so sebou: púšťať kontrolu, motivovať seba i iných, budovať si odolnosť voči príkoriam. Prípadová štúdia ukazuje, ako obyčajná komunikácia dokáže s osadenstvom firmy robiť zázraky. A autor jedného z ocenených projektov HR Gold 2013 nám porozpráva o svojom projekte a osobnom vyznaní.

viac >>

TOPlist